Karlsruhe Din Hizmetleri Ataşeliği Mart ayı mutad toplantımızı T.C Karlsruhe Başkonsolosluk konferans salonunda yaptık. Toplantıya Karlsruhe Başkonsolosumuz Sayın Nevzat ARSLAN ve Ditib Baden Eyalet Birliği Başkan yardımcısı ve Ditib Karlsruhe bölge Koordinatörü Fatih ŞAHAN’da iştirak ettiler. Karlsruhe Din Hizmetleri Ataşemiz Sayın Adem DURSUN’un açılış ve selamlama konuşmasının ardından Kısa bir konuşma yapan Başkonsolosumuz Sayın Nevzat Arslan ; Din Görevlilerinin Almanya’da yaşayan vatandaşlarımıza karşı önemli sorumluluklarının olduğunu söyleyerek bu sorumluluk bilinci ile görevlerin yerine getirilmesinin önemi üzerinde durdu. Ayrıca görevler ifa edilirken yabancı bir ülkede olunduğunun ve bu ülkenin kanunları dahilinde görev yapıldığının asla unutulmaması gerektiğini ifade etti. Hem görevlilerin hem vatandaşlarımızın Alman makamlar karşısında sıkıntılar yaşamaması için gerekli tedbirlerin alınarak görev tanımlarının dışına çıkılmaması gerektiğini söyledi. Karlsruhe Din Hizmetleri Ataşeliğini yapmış olduğu çalışmalardan dolayı tebrik ederek başarılarının devamını diledi. Başkonsolosumuz Nevzat ARSLAN’ın ardından söz alan Ataşemiz Sayın Adem DURSUN toplantıya ev sahipliği yaparak Din Görevlilerine yapmış olduğu ikramlar için Başkonsolosumuza teşekkür etti. Konuşmasına toplantı gündemleri ile devam eden Ataşemiz; yapılan çalışmaların takdire şayan olduğunu ama Almanya’da yaşayan vatandaşlarımızın beklentilerene cevap verebilmemiz için daha fazla gayret göstermemiz gerektiğini söyledi. Türkiye’deki görev ve sorumluluklarımız  ile buradaki görev ve sorumluluklarımız arasında çok fark olduğunu buradaki sorumluluklarımızın ve çalışma alanlarımızın daha fazla olduğunu ifade etti. Vatandaşlarımızın çocuklarının, gençlerinin ve geleceklerinin bize emanet olduğu bilinci ile çalışılması gerektiği vurgusunu yaptı. Ataşemizden sonra söz alan Ditib Baden Eyalet Birliği Başkan yardımcısı ve Ditib Karlsruhe bölge koordinatörü Fatih ŞAHAN’da son dönemde Ditib ile alakalı gelişmeler ve Alman okullarında verilecek Din Dersleri ile ilgili bilgiler verdi. Gündem maddelerin görüşülmesinden sonra Karslruhe Din Hizmetleri Ataşeliğin de yeni göreve başlayan Din görevlileri tanıtılarak Başkonsolosluğumuz tarafından verilen yemeğin ardından toplantı sona erdi.