Karlsruhe Din Hizmetleri Ataşeliği Bilgilendirme ve İstişare Toplantısı

T.C. Kalrsruhe Başkonsolosluğu Din Hizmetleri Ataşeliği çalışma bölgesinde faaliyet gösteren DİTİB cemiyetlerinde görev yapan din görevlilerimiz ile online Bilgilendirme ve İstişare Toplantısı yapılmıştır. Toplantı Gündem Maddeleri:

1. Eğitim- Öğretim.

2. Takvim, dergi abonelikleri, kitap setleri hakkında bilgilendirme.

3. Camilere yapılan saldırılar, gönderilen mektuplar.

4. Fahri Öğretici Seminerleri.

5. Din Görevlileri Dernek ilişkileri.

6. Sosyal Medya paylaşımları.

7. Pandemi süreci ve dikkat edilmesi gereken konular.

8. Bölgesel Gençlik Sohbetleri.

9. 2020 Yılı Genel Değerlendirme.

10. Dişer Konular.

11. Dilek ve Temenniler.

 

Toplantılar 11 Bölgeden oluşan bölgelerimiz Din Görevlileri ile 08.12.2020: 10. ve 11. bölge-09.12.2020: 8.ve 9.bölge-10.12.2020: 6.ve 7.bölge- 15.12.2020: 4. Ve 5. Bölge-16.12.2020: 2. Ve 3. Bölge-17.12.2020: 1. Bölge tarihlerinde bölgeler olarak ayrı ayrı yapılmıştır.