2019 Yılı Uluslararası İlahiyat Programı.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından koordine edilen ve yurtdışında yaşayan gençlere Türkiye'de ilahiyat öğrenimi imkânı sunan Uluslararası İlahiyat Programı (UİP) 2019 yılı başvuruları başladı.

 Diyanet İşleri Başkanlığımız ülkemizde din, eğitim ve kültür sahalarında çalışmalar yürüten kurumsal yapıların başında gelmektedir.Genç kuşakların doğru ve sahih bir din eğitimi almaları ve bugüne kadar oluşturduğumuz medeniyete, yaşadıkları ülkelerde yeni bakış açıları kazandırarak zenginleştirmeleri yönünde olanak sağlamaya çalışan Başkanlığımız, 2006 yılından itibaren Uluslararası İlahiyat Programını başlatmış ve bu program 13 yıldır başarıyla devam etmektedir.

Uluslararası İlahiyat Programı Nedir?

Uluslararası İlahiyat Programı yurtdışında yaşayan Türk Gençlerine* ülkemizde dini yükseköğrenim imkânı sağlamak üzere Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından başlatılan ve organize edilen bir burs programıdır.Bu program; başta Avrupa olmak üzere Amerika ve Avustralya gibi vatandaşlarımızın yaşadığı bölgelerde lise öğrenimini tamamlamış öğrencilerin, Türkiye’deki ilahiyat fakültelerinde lisans düzeyinde dini yükseköğrenim görmelerini amaçlamaktadır. Diyanet İşleri Başkanlığı koordinesinde yürütülen Uluslararası İlahiyat Programı’nda Türkiye Diyanet Vakfı, ilgili üniversiteler, yurtdışı birlik ve vakıflarımız ile din hizmetleri müşavirlik ve ataşelikleri paydaş kurumlar olarak organizasyonda yer almaktadır. Diyanet İşleri Başkanlığınca yurtdışı sözleşmeli din görevlisi olarak istihdam edilmek istenen mezunlarımız, yapılan sınavlarda başarılı olmaları durumunda yurtdışında çalışma imkânı bulabileceklerdir.

      Uluslararası İlahiyat Programı’nın amaçları;

1. Avrupa ülkelerinde yaşayan insanımızın dini, kültürel, toplumsal ve psikolojik ihtiyaçlarını yakından bilen,

her türlü çevre şartlarını ve faktörlerini tanıyan, İslam ilahiyatı alanındaki bilimsel donanımlarıyla beklentilere cevap verebilecek şekilde din hizmeti veren,

2. Avrupa ülkelerinde yetişen yeni nesillerin ihtiyaç duydukları örgün ve yaygın din eğitimini doğru bilgi ve

pedagojik yöntemlere göre sunabilen,

3. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza, içinde yaşadıkları topluma uyum sürecinde kendilerine rehberlik

edecek, İslam’ın ahlak eksenli dindarlık anlayışını ve

ülkemizin farklı din ve kültürleri birlikte yaşatma tecrübesini aktarabilen,

4. Avrupa gündeminde sıkça karşılaşılan İslam ve Müslüman kimliğiyle ilgili tartışmalarda ön yargıları giderici,

toplumu teskin edici doğru bilgi ve tutumu sergileyen,

5. İslam ilahiyatı başta olmak üzere, din bilimleri ve sosyal alanlarda yüksek standartta çalışma yapabilen;

yetenekli, liyakatli ve temsil gücü yüksek insan kaynağı yetiştirmektir.

        Kimler başvurabilir?

1.  Lise mezunu ya da lise son sınıf öğrencisi olmak. -(Avrupa ülkelerinden birinde orta öğrenimini (lise) tamamlayarak Türkiye’deki lise diplomasına denk birdiplomaya sahip olmak).

2.  İlgili ülke vatandaşlığı*, çifte vatandaşlık** veya sürekli oturuma sahip olmak.( *Yurtdışında yaşayan ve Türkiye kökenli olmayan diğer adaylar da programa başvurabileceklerdir. Bu durumda kaydı yapılan öğrenciler, bir yıl Türkçe hazırlık öğrenimi göreceklerdir.)

3.  01.01.2019 tarihi itibariyle 25 yaşından gün almamış olmak. (01.01.1994 tarihinden önce doğmuş olanlar başvuramazlar.)

4.  Bekâr olmak.

5.  Başvuru;( Programa kabul edildiği halde farklı nedenlerle ilişiği kesilenler ile kazandığı halde mazeretsiz olarak kayıt yaptırmayanlar tekrar başvuramazlar.

6.  Türkiye’de bir ilahiyat programında halen eğitim görmemek.( (Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan adaylar ile 4112 sayılı kanun gereğince Türk vatandaşlığından çıkmış olmak (doğumla Türk vatandaşlığını kazanmış olup da sonradan Bakanlar Kurulu’ndan çıkma izni almak suretiyle yabancı bir devlet vatandaşlığına geçen kişiler

       Başvuru İşlemleri Nasıl Yapılır?

Programa başvuracak adaylar aşağıdaki işlem sürecini takip etmelidir.

 1-Aşağıdaki linkten Başvuru formunu doldurunuz.

 https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav/KurumDisi/DisIliskiler/UIPBasvuru.aspx 

 2- Aşağıdaki başvuru belgelerini sisteme yükleyiniz.

a. Lise Mezunu öğrenciler için lise diploması onaylı fotokopisi.

b. Lise mezunu öğrenciler için lise diploması denkliği onaylı fotokopisi. (Lise diploması denkliği T.C. Büyükelçilik ve Konsolosluklarında bulunan eğitim müşavirliği veya eğitim ataşeliğinden temin edilebilir.)

c. Lise son sınıfta okuyan öğrenciler için son sınıfta okuduğuna dair belge veya not çizelgesi.

d. İlgili ülke vatandaşları için o ülkeden aldıkları kimlik veya pasaport fotokopisi.

e. İlgili ülke vatandaşı olmayıp sürekli oturum sahibi olanların sürekli oturum belgesi.

f. Adayın el yazısı ile yazılmış öz geçmişi.

g. Taahhütname belgesi.

h. Son 6 (altı) ay içerisinde çekilmiş 1 (bir) adet biyometrik fotoğraf,

       4- Yukarıda sayılan başvuru belgelerini, sistemden çıktısını alacağınız başvuru formu, taahhütname belgesi ve bir adet fotoğraf ekleyerek en yakın din hizmetleri müşavirliğine veya

ataşeliğine teslim ediniz.

      5- UIP başvuru sayfasından indireceğiniz referans mektubunun ilgili kısmını doldurarak bölgenizde görev yapan Diyanet personeli din görevlisine teslim ediniz. Din görevlisi belgedeki kendisi ile ilgili bölümü doldurarak din hizmetleri müşavirlik

veya ataşeliğine bizzat ulaştıracaktır.

     6- Belgelerinizi Din hizmetleri Müşavirlik veya Ataşeliğine teslim ederken internet başvurunuzda aldığınız başvuru numaranızı söylemeyi unutmayınız.

    7- Din Hizmetleri Müşavirlik veya Ataşeliklerince belgelerinizin

tesliminden sonra başvurunuzun aktivasyonu yapılacaktır.

    8- Belgelerini 07 Haziran 2019 Cuma gününe kadar din hizmetleri Müşavirlik ve Ataşeliklerine ulaştırmayan adayların başvurusu geçersiz sayılacaktır.

 Programa müracaat edecek kişilerde aşağıdaki şartlar aranır;

*Programa kabul edildiği halde farklı nedenlerle ilişiği kesilenler ile kazandığı halde mazeretsiz olarak kayıt

yaptırmayanlar tekrar başvuramazlar.

*(Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan adaylar ile 4112 sayılı kanun gereğince Türk vatandaşlığından çıkmış

olmak (doğumla Türk vatandaşlığını kazanmış olup da, sonradan Bakanlar Kurulu’ndan çıkma izni almak

suretiyle yabancı bir devlet vatandaşlığına geçen kişiler)

*Yurtdışında yaşayan ve Türkiye kökenli olmayan diğer adaylar da programa başvurabileceklerdir. Bu durumda

kaydı yapılan öğrenciler, bir yıl Türkçe hazırlık öğrenimi

göreceklerdir.

Not: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, T.C. Milli Eğitim Bakanlığı’nca verilen lise diplomasına sahip olanlar ve Açık Öğretim Lisesi mezunu olanlar Uluslar arası İlahiyat Programına başvuramazlar.

**Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan adaylar ile 4112 sayılı kanun gereğince Türk vatandaşlığından çıkmış olmak (doğumla Türk vatandaşlığını kazanmış olup da, sonradan Bakanlar Kurulu’ndan çıkma izni almak suretiyle yabancı bir devlet vatandaşlığına geçen kişiler)

 

 

Başvurular, 7 Haziran 2019 tarihine kadar devam edecektir.