T.C. Karlsruhe Din Hizmetleri Ataşeliği

03 Mart 1924 tarihinde kurulan Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı Din Hizmetleri Ataşelikleri 633 sayılı kanunla yurtdışı teşkilatı olarak Din Hizmetleri ile ilgili görevleri yerine getirmektedir.

 

DITIB Kuruluş ve Teşkilat Yapısı

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği dini, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetleri gerçekleştirmek ve Almanya genelindeki kendisine bağlı derneklerin bu tür faaliyetlerini koordine etmek amacıyle, 05.07.1984 tarihinde 135 dernekle kuruluşu gerçekleşen ve bu gün 960 bağlı derneğe ulaşan, Alman dernekler yasalarına göre kuruluşunu tamamlamış, yapılan kamuoyu yoklamaları ve istatistiklerine göre, Almanya’daki müslümanların %70’nin teveccühünü kazanmış alanındaki en büyük sivil toplum örgütüdür. Bağlı derneklerimiz, aynı zamanda hukuki ve mali bağımsızlığa haiz tescilli tüzel kişilerdir. Teşkilatımız, DİTİB’in tüzüğünü, ortak amaçlarını ve genel prensiplerini kabul eden bağlı derneklerimizin üst kuruluşudur.

 

Amaç ve Hedefler:

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği`nin  başlıklar halinde amaç ve gayeleri şunlardır:

 • Dini Faaliyetleri gerçekleştirmek, desteklemek ve bizzat  icra etmek,
 • Diğer din mensupları ile diyalog ve iyi ilişkiler kurmak,
 • Cemaatimizin öz kültürüne hakim olarak ve bunu unutmadan yaşamasını desteklemek,
 • Ayrı din ve kültürden olan insanların birarada, karşılıklı hoşgörü içerisinde yaşamalarını desteklemek,
 • Burada yaşayan cemaatimize sosyal danışmanlık hizmetleri sunmak, 
 • Almanya genelinde bağlı cemiyetlerimizin dini, kültürel ve sosyal faaliyetlerini koordine etmek,
 • Bağlı cemiyetlerimizin uyum ile ilgili faaliyetlerini organize etmek,
 • Göçmen durumunda olan ve lisan eksikliği bulunanların lisan öğrenmelerini desteklemek,
 • Almanya genelinde müslümanların ibadet edebilmeleri için cami ve ibadethaneler temin etmek,
 • Gençlik ve spor hizmetlerini desteklemek,
 • Yaşlı ve muhtaçları desteklemek,
 • Eğitim ve ilmi çalışmaları desteklemek,
 • Doğal afet mağdurlarını yardım kampanyaları yapmak suretiyle desteklemek,
 • Hacca gitmek isteyenlere yardımcı olmak,
 • Bağlı derneklerimizin hizmet içi eğitimini sağlamak,
 • Kadın kollarını ve kadınlarımızın çalışmalarını desteklemek,
 • Cenazelerin dini vecibelerini yerine getirmek,
 • Telefon ile dini sorulara cevap vermek,
 • Dini konularda bilirkişi sıfatıyle fetva vermek.

 Bu sayfanın görüntülenme sayısı (1.4.2024 itibarıyla): Visit counter For Websites